2014-06-06

Hämtdag Falstaff

Torsdagen den 6 juni 2002 - för tolv år sedan - hämtade vi hem vår älskade Falstaff.

Han var då åtta veckor gammal, och beredde oss under många år stor glädje och lycka.

Efter drygt tio år lämnade han oss hastigt, och vandrade över Regnbågsbron.

Länge har han nu varit frånvarande från våra liv, men aldrig från våra hjärtan.

.

Google Analytics