2014-05-31

Hämtdag Baron

Söndagen den 31 maj 1998 - för sexton år sedan - hämtade vi vår älskade Baron, som då var tio veckor gammal.

I tolv år beredde han oss dagligen den allra största lycka och glädje.

Nu minns vi honom varje dag, och han lever för alltid i våra hjärtan.

"Take care of all your memories.
For you cannot relive them."
(Bob Dylan).

Inga kommentarer:

Google Analytics